Program Pomocy Psychologicznej prowadzony jest przez psychologów mających wieloletnie doświadczenie w pracy z rodzinami w sytuacji okołorozwodowej, będących biegłymi sądowymi, mającymi doświadczenie zarówno w terapii dorosłych jak i dzieci, wybitnymi diagnostami.

Cechuje nas racjonalne podejście zgodne z najnowszymi nurtami w psychologii stosowanej. Profesjonalne i bezwyznaniowe podejście w prowadzeniu sesji psychoterapeutycznych jest dla nas najwyższą wartością w naszej pracy.

Nasza pomoc jest oparta o psychologiczne wykształcenie i przygotowanie zawodowe jak i wieloletnie doświadczenie w pracy zarówno z dorosłymi jak i dziećmi, znajdującymi się w sytuacji rozwodu bądź separacji.

Zapewniamy wysoki poziom profesjonalizmu, kompetencję w zakresie świadczonych usług, dyskrecję, możliwość telefonicznego wsparcia między spotkaniami, szczególną troskę o komfort psychiczny badanych przez nas dzieci.

 

Kierowniczka Gabinetu Psychologicznego: mgr Bożenna Jakubowska, psycholożka sądowa i rodzinna, klinicystka, absolwentka wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada 35-letni staż w pracy zawodowej, w tym 20 lat jako biegła psycholog sądowa , niegdyś z RODK oraz obecnie z listy Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie.

Ukończyła studia podyplomowe w SWPS na wydziale Negocjacje i Mediacje, od kilku lat prowadzi mediacje rodzinne. Certyfikowana terapeutka Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi. Ukończyła szereg specjalistycznych kursów i szkoleń organizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Instytut Expertyz Sądowych, Centrum Terapii Krótkoterminowej prowadzonych przez psychologów UE, Centrum Pomocy dziecku i Rodzinie, Fundację „Dzieci Niczyje". Posiada kilkuletni staż pracy na oddziale Psychiatrii Dziecięcej IPiN oraz w Młodzieżowym Telefonie Zaufania.

Współpracuje z organizacjami społecznymi, działającymi na rzecz dzieci krzywdzonych i zaniedbywanych, w jej pracy dobro dziecka traktowane jest priorytetowo.

Od kilku lat prowadzi prywatna praktykę psychologiczną w zakresie psychologii rodzinnej i sądowej w obszarze zarówno diagnostyki jak i terapii dzieci i dorosłych w sytuacji rozwodu lub separacji.

Jej pasją są nauki społeczne, historia najnowsza, muzyka klasyczna, jazz i blues. Uwielbia teatr i operę, a prawa dzieci i zwierząt są dla niej priorytetowe. Prywatnie matka psycholożki i fotografki, wspierająca odkupione z rzeźni konie.

psycholog