program pomocy psychologicznej

Kompleksowa pomoc psychologiczna z zakresu psychologii sądowej-klinicznej.

Oferujemy profesjonalną pomoc dla małżonków i ich dzieci znajdujących się w sytuacji około - rozwodowej, w której przeżywane jest wiele, niejednokrotnie, traumatycznych doświadczeń. Rozwód wywołuje zmianę dotychczasowego, często bezpiecznego układu, dezorientuje. Zarówno u małżonków jak i dzieci, najczęściej pojawia się lęk o przyszłość, niekiedy głęboki konflikt, rzutujący na aktualny stan psychiczny i późniejsze następstwa we wzajemnych relacjach po rozwodzie. Pojawiają się kwestie podziału opieki nad dziećmi i nieporozumienia rodziców na płaszczyźniewspółpracy wychowawczej.

Można tego uniknąć minimalizując straty emocjonalne oraz ewentualne głębsze psychologicznie następstwa rozwodu poprzez bezpieczne przejście przez tą niewątpliwie trudną sytuację.

 

Proponujemy Państwu następujące formy pomocy:

psycholog warszawa